Sở khoa học và công nghệ
tỉnh Vĩnh Long
Hot
Live
[VSV SHARING] -“CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC KHỞI NGHỆP iANGEL”
Miễn phí
Blockchain Nhượng quyền TP Cần Thơ Cầu truyền hình
May 26 Sun
Hot
Live
MINI INVESTOR BOOTCAMP XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
Miễn phí
Nông nghiệp Không nhượng quyền TP Đà Nẵng Không có cầu truyền hình
Jul 26 Fri
Hot
Live
The Leader Project’s Entrepreneurship Bootcamp
Miễn phí
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 30 Fri
Hot
Live
VIMF 2019 – Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam 2019
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền Bình Dương Không có cầu truyền hình
Jun 27 Thu
Hot
Live
NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT STARTUP
Miễn phí
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 19 Mon
Hot
Live
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SINH VIÊN ĐH MỞ TP.HCM
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Jul 26 Fri
Hot
Live
Mentoring / Coaching Session
1.000.000 VNĐ
Khởi nghiệp Nhượng quyền Cầu truyền hình
Aug 15 Thu
Hot
Live
SIHUB Mentoring & Networking Nights
Miễn phí
Công nghệ Nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Cầu truyền hình
Jul 31 Wed
Hot
Live
INVESTOR BOOTCAMP 2019 CUNG CẤP CÁC KIẾN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP
499.000 VNĐ
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Cầu truyền hình
Aug 31 Sat
Hot
Live
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SINH VIÊN ĐH MỞ TP.HCM
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 15 Thu
Hot
Live
NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT STARTUP
Miễn phí
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 19 Mon
Hot
Live
MINI INVESTOR BOOTCAMP XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
100.000 VNĐ
Công nghệ Nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Cầu truyền hình
Aug 30 Fri
Hot
Live
Lớp Đào Tạo Về Lập Trình Xamarin.form
500.000 VNĐ
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 12 Mon
Hot
Live
SIHUB Mentoring & Networking Nights
Miễn phí
Công nghệ Nhượng quyền TP Cần Thơ Cầu truyền hình
Jul 31 Wed
Hot
Live
How to raise capital
Miễn phí
Khởi nghiệpCông nghệFintech Không nhượng quyền Không có cầu truyền hình
Aug 14 Wed